Rozhovor se CEO SECURITAS ČR, Michalem Kuníkem, v Erbia news

29. září 2015

Čím se zabývá vaše společnost?

Již 17 let reprezentuji v Čechách švédskou nadnárodní společnost zabývající se komplexními bezpečnostními službami. Vzhledem k tomu, že tento obor je v České republice, mírně řečeno, zprofanován, rád bych využil příležitosti k trochu širšímu vysvětlení, co děláme. Bezpečnostní služby, to je velmi široký pojem, a bezpečnost každého z nás taktéž. Dá se říci, že naše společnost soustřeďuje odborníky na většinu bezpečnostní problematiky. Doménou Securitas a její sesterské společnosti Loomis jsou chytrá bezpečnostní řešení, která kombinují bezpečnostní technologie, režimová opatření, mechanické zábranné prostředky a lidi tak, aby celý systém fungoval co nejefektivněji, tudíž aby cena a výkon byly správně vyváženy. Obecně platí, že čím vyšší je standard bezpečnosti, tím vyšší jsou náklady, a tudíž nižší komfort pro uživatele. Proto je schopnost nalézt kompromis, který bude přesně odpovídat podmínkám zákazníka, hlavním know-how, kterým naše společnost disponuje.   Bohužel k této věci někteří naši konkurenti přistupují podobně jako obchodník,  který prodá „módní novinku“, nejlepší telefon na trhu, laikovi, ačkoli ten 80 % jeho funkcí nikdy nevyužije. Specializují se na jednotlivé části bezpečnostního trhu – nabízejí například pouze technologie nebo pouze fyzickou ostrahu. Snaží se sice prodat zákazníkovi to nejlepší, co umí, ale nehledají žádné synergie a provázanost a nenabízejí řešení jako celek. Nadto subjektů, které nabízejí bezpečnostní služby, je na českém trhu víc než 6000 a pro laika je velice složité najít toho, na koho se může spolehnout a kdo mu opravdu poradí. Securitas je lídrem v oblasti komplexních bezpečnostních řešení – takzvaných „smart security solutions“. Je globální firmou s dlouholetou tradicí. Proto je naše schopnost nacházet kvalitní bezpečnostní řešení podpořena možností čerpat know-how z 53 zemí světa v rámci takzvaných „kompetenčních center“. V České republice funguje Securitas více než dvacet let. Za tu dobu jsme si vychovali řadu kvalitních a spolehlivých odborníků. Dnes zaměstnáváme přes 3,5 tisíce lidí a dosahujeme obratu 1,6 mld. korun. Nezapočítávám v to výsledky naší sesterské společnosti Loomis. Náš společný obrat    v rámci České republiky by přesahoval 2 mld. korun.

Kam se bude ubírat komerční bezpečnost?

Často diskutovaným tématem je spolehlivost lidí a jejich uplatnění ve všech oborech, zejména ve službách. Začínají se vést diskuse o tom, kam směřuje lidská práce a zda a do jaké míry ji převezmou stroje nebo technologie. Tato diskuse se samozřejmě dotýká i oboru bezpečnostních služeb. Každý rok nás posun v technologiích přesvědčuje o tom, že činnosti, které donedávna byly doménou člověka, zastane stroj, a stroje se derou i do bezpečnostních služeb. Já osobně to pokládám za správné, proto i naše strategie směřuje k vývoji technologických řešení, která umožní najmout kvalitnější lidi a jejich lidské nedostatky doplnit moderní technologií. Bohužel je pravdou, že lidí v oboru bezpečnostních služeb bude zcela jistě ubývat. Existují ale činnosti, ve kterých je role člověka nezastupitelná. Budou se však zvyšovat nároky na jeho kvalitu a vzdělání. Securitas na tyto trendy reaguje novými produkty, jako je RVS – Remote Video Solution. Jedná se vlastně o inteligentní kamery schopné kontrolovat bezpečnostní procesy, počítat lidi, detekovat odložené předměty, kontrolovat provedení nějakých úkonů, to vše bez nutnosti zásahu operátora. Tyto kamery samy vyhodnotí exces, k němuž došlo, jako poplach, který následně řeší člověk. Je tak možné sledovat velké množství objektů s minimálním počtem lidí. Tuto službu proto může sdílet několik zákazníků najednou, čímž lze významně snížit náklady každého z nich. Velký potenciál samozřejmě spočívá v mobilních službách. Noční strážné nahrazují specializované autohlídky s přenosem signálu přímo do vozidla, které je vybavené jak pro první pomoc, tak pro zdolávání požáru nebo řešení technologických havárií. Umožňují tak dohled nad kontinuitou zákaznických procesů, což přináší zákazníkovi úsporu v tom, že se spojí bezpečnost s dohledem nad některými jeho procesy. Obecným trendem je instalace bezpečnostních systémů s vysokou přidanou hodnotou. Slouží nejen pro zajištění bezpečnosti, ale i pro další činnosti, jako je kontrola dodavatelů,
sběr marketingových informací, kontrola zaměstnanců, kontrola procesů apod. Pohled na kamerový systém jako na technologii, která by měla pouze střežit objekt, je v dnešní době dávno překonaný. Dnes technologie přinášejí daleko větší přidanou hodnotu, která činí investici do technologií ve vztahu k neustále rostoucím personálním nákladům nepoměrně atraktivnější.

Proč jste členem Erbia klubu a co Vám členství přináší?
Členem Erbia klubu jsem se stal z prostého důvodu. Byl jsem osloven Lubošem Oravcem ve chvíli, kdy myšlenka založit něco podobného vznikala. Záměr mě zaujal nakolik, že jsem se posléze stal členem. Myslím si, že podobné aktivity mají vždy dvojí rozměr, a to jak lidský, tak obchodní. Mně vyhovují oba. Nejvíc si cením možnosti pohovořit o současných problémech s přáteli, případně přijmout nebo poskytnout přátelskou radu či pomoc.