SECURITAS ČR oceněna jako zaměstnavatel Aktivních záloh

18. července 2016

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář dne 29. června 2016 ocenil SECURITAS ČR za příspěvek k obranyschopnosti České republiky v oblasti aktivní zálohy.

Slavnostního ocenění se za naši společnost zúčastnili provozní ředitel Ing. Miroslav Staško a bezpečnostní pracovník p. Urbaník, člen AZ AČR.

"Žádné ozbrojené sily se neobejdou bez záloh a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Je na místě si uvědomit, že i zaměstnavatelé těchto příslušníků mají na obraně státu svůj podíl," uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Jsme si vědomi výhod, které plynou ze zaměstnávání příslušníků AZ – získáváme člověka, který umí přijímat a vydávat pokyny a který je orientovaný na plnění úkolů za nejrůznějších podmínek a situací. Příslušnost k AZ zároveň garantuje určité morální standardy u zaměstnance.

Velice si vážíme tohoto ocenění a poděkování za příkladné chování a společenskou odpovědnost. 

 

 

Více informací zde: http://www.aktivnizaloha.army.cz/aktuality/armada-ocenila-zamestnavatele-prislusniku-aktivni-zalohy