Slavnostní setkání v sídle SECURITAS

20. prosince 2018

Na sklonku tohoto roku proběhlo v naší pražské centrále každoroční setkání členů Zaměstnaneckého věrnostního klubu (tzv. VIP klubu) a kolegů odměněných za hrdinské činy při výkonu služby v roce 2017.

Kromě ocenění kolegů jsme letos do programu akce zařadili i předání diplomů čerstvým absolventům školení Securitas Management Training – SMT.

V prostorách společnosti se tak sešli a dostali ocenění naši dlouholetí kolegové, konkrétně ti, kteří v loňském roce završili 15 let pracovního poměru ve Skupině SECURITAS, dále ti „20 letí“ a „25 a více letí“ spolu s „Hrdiny“ roku 2017. Je na místě zdůraznit, že všichni kolegové i kolegyně, kteří byli v roce 2017 odměněni za hrdinské činy, poskytli včas první pomoc a 3 z nich pomocí resuscitace zachránili lidské životy - pan Martin Válek resuscitoval kolegu 13 minut až do svého vyčerpání, a pánové Martin Bárta a Jan Koleček pomocí masáže srdce udrželi při životě ženu v bezvědomí. Velký dík a vyjádření úcty patří nejen jim, ale samozřejmě i ostatním kolegům, kteří poskytli první pomoc.

Ocenění zaměstnanci VIP klub 2018