Společnost CZECH TOP 100 ocenila SECURITAS ČR jako Hrdinu boje s koronavirem

22. září 2020

Včera se v Obecním domě uskutečnilo slavnostní „Setkání hrdinů“, kde CEO Jan Peroutka a CSO Martina Němcová převzali diplom a děkovný dopis prezidenta republiky.

Toto ocenění právem náleží především našim bezpečnostním pracovníkům v první linii, kteří byli a stále jsou na vstupech do budov a areálů a dohlížejí na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. Ocenění, kterého si nesmírně vážíme, je výsledkem spokojenosti našich zákazníků a poděkováním za jejich skvělou práci.
Securitas ČR oceněna jako Hrdina boje s koronavirem