Úspěšná spolupráce SECURITAS ČR a ŠIK

27. února 2015

Projekt ŠIK (Školní informační kanál) je novou formou komunikace s žáky a studenty, a to pomocí nejnovější moderní technologie. Jde o nejsilnější sdělovací prostředek ve školství. Pomocí vzdělávacích video spotů vysílaných v síti školních obrazovek instalovaných do stovek škol v České republice dochází k účinné podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace. ŠIK pomáhá v orientaci v situacích blízkých životu a připravuje žáky a studenty na praktické jednání.

Cílem projektu je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, aktivně chránit své zdraví a být za sebe odpovědný. Projekt ŠIK vznikl a působí pod záštitou a garancí desítek odborníků i samotných ministerstev ČR. Jedním z partnerů projektu je i SECURITAS ČR, proto i na naši adresu dorazil před nedávnem děkovný dopis, ve kterém stojí:

Vážení, jsme rádi, že se můžeme touto cestou pochlubit úspěchem, kterého jsme i s Vaším přispěním v loňském roce dosáhli. Díky našim videím a celému vysílání, které by nemohlo fungovat bez spolupráce s tak významným partnerem, jako jste Vy, se nám v minulosti podařilo zachránit dětský život! Příběh statečných chlapců z Dymokur, kteří zachránili tonoucího kamaráda, pod nímž se prolomila zamrzlá ledová plocha, nezůstal bez povšimnutí médií, dostal se do nominace na prestižní ocenění Dětský čin roku a k naší velké radosti vyhrál celou kategorii Pomoc na netu! Tato událost naplnila celou naši společnost hrdostí a touhou vykřičet náš společný úspěch do světa! Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že bez pomoci Vás, našeho významného partnera, bychom se dnes nemohli pyšnit záchranou dětského života. Váš ŠIK

Zbývá už jen dodat, že chlapci Lukáš Paulus a Libor Ortbauer z Dymokur, kteří díky informacím vysílaným ve spotech Školního informačního kanálu věděli, jak se správně zachovat při záchraně tonoucího Lukáše Lehkého, pod nímž se prolomil led, obdrželi za své hrdinství příslušné ocenění. Hodnotné věcné dárky a také šek na 10 000 Kč pro svou školu určených na nákup školních pomůcek převzali oba kluci ve čtvrtek 4. prosince 2014 na slavnostním setkání v Brožíkově síni pražské Staroměstské radnice. Nás přitom naplňuje hrdostí, že díky podpoře projektu ŠIK má na jejich záslužném činu svůj podíl i SECURITAS ČR.