Sicherheit für die Automobilindustrie

Automotive

Zabezpečení objektů automobilového průmyslu s sebou přináší mnohá specifika, kterých jsme si díky našim zkušenostem dobře vědomi. 

Základem je ochrana hotových výrobků a dalších aktiv, která se nacházejí v areálech.

Trendem v bezpečnosti je vhodné využití kombinace technologií a lidské síly. Tak je možno nalézt maximálně efektivní, automatizovaný systém, který umožní minimalizovat rizika vzniku mimořádných událostí a ztrát na majetku zákazníka.

IVECO Czech Republic ve Vysokém Mýtě

SECURITAS ČR střeží ve spolupráci s technologiemi Data Daemon s.r.o. areál firmy IVECO ve Vysokém Mýtě.

Více o tomto bezpečnostním řešení

Automotive

Návrh bezpečnostního řešení pro tento segment

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.