Česká spořitelna

V roce 2004, kdy Zdeněk Macháček, bezpečnostní ředitel České spořitelny, vyhlásil výběrové řízení na úplné převedení bezpečnostních služeb na vnějšího dodavatele, měla banka pro svých 637 poboček tři velké dodavatele bezpečnostních služeb a přibližně 70 dalších menších, to vše bez efektivního způsobu analýzy nákladů na tyto služby i jejich efektivity.

„Stávající bezpečnostní provoz sice fungoval, ale byl neefektivní a nákladově nepřehledný až neřiditelný. Na zajištění vnitropodnikové bezpečnosti pracovalo přibližně 70 zaměstnanců roztroušených po celé republice, takže najít tu správnou osobu pro získání určité odpovědi byl komplikovaný proces,“ vzpomíná bezpečnostní ředitel Macháček. ”Zároveň tu byl obrovský počet dodavatelů, jak místních, tak celorepublikových.”

„Cílem bylo získat jednoho silného dodavatele bezpečnostních služeb, který by uměl poskytnout bance veškeré bezpečnostní služby, pro které byl v bance užíván termín “fyzická bezpečnost”. Chtěli jsme společnost, která by nám provedla analýzu, integrovala poskytovatele bezpečnostních služeb a nakonec implementovala nové řešení.“

Analýza bezpečnostních rizik provedená společností SECURITAS ukázala možnosti využití flexibilních řešení pro objekty - kombinace sdílených zaměstnanců, mobilních hlídek a výjezdových vozidel.

V neposlední řadě pak došlo ke zlepšení struktury i výše nákladů. SECURITAS je odpovědná za veškeré náklady spojené s fyzickou bezpečností, proto jsou všechny tyto náklady průhlednější.

Pan Macháček konstatuje, že je s výsledkem spokojen:
"Zavedení bezpečnostního řešení je v naprostém souladu s našimi očekáváními. My sami jsme si postupně uvědomili, že jedním z nejobtížnějších úkolů bylo změnit vnímání lidí a jejich názor na zajištění bezpečnosti.“

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 724 681 697
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.