Logistika

Pro logistické a distribuční společnosti zajišťujeme komplexní bezpečnost přepravovaného a uskladňovaného zboží.

Již při cestě od výrobce poskytujeme doprovodné vozidlo pro bezpečnou přepravu hodnotného zboží, zabezpečení odpočívadla nákladních vozidel a autorizaci při vjezdu do logistického areálu. 

Pomocí moderních bezpečnostních prvků minimalizujeme riziko ztrát přepravovaného a skladovaného zboží:

  • Instalujeme a obsluhujeme detekční technologie pro zabránění krádeží způsobených vlastními zaměstnanci
  • Poskytujeme bezpečnostní personál speciálně vyškolený jak pro obsluhu technologií, tak pro zvládání mimořádných událostí

Jsme schopni zajistit svými vlastními odborníky na logistické procesy přípravu objektu na získání certifikátu TAPA.

Logistika

Návrh bezpečnostního řešení pro tento segment

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.