buskontrollør trafik midttrafik securitas danmark

Veřejná doprava

Jsme hlavními partnery největších veřejných dopravců v České republice. Naše působení se zaměřuje na prevenci v rizikových spojích (např. v podobě  vlakových doprovodů) nebo ve stanicích se zvýšeným rizikem ohrožení osob i majetku.

Za posledních několik desetiletí se stále více rozmáhá poškozování majetku veřejné dopravy tvorbou graffiti na budovách, ale především na dopravních prostředcích. 

Náš speciální anti-graffiti tým s tímto fenoménem úspěšně řadu let bojuje. Pro naše zákazníky stanovujeme i preventivní bezpečnostní opatření, na jejichž základě dochází ke značnému snížení nákladů spojených s poškozováním majetku.

V neposlední řadě nabízíme služby v podobě kontroly osob na přítomnost alkoholu v dechu a omamných a psychotropních látek. Pokud dostaneme mandát od našeho zákazníka, jsme schopni provést kontrolu kdykoliv a kdekoliv na celém území ČR. Ke kontrolám využíváme speciálně vyškolených týmů.

Veřejná doprava

Návrh bezpečnostních řešení pro tento segment

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.