Drony

SECURITAS ČR nabízí službu pronájmu bezpilotního prostředku (UAV) s gyroskopisky stabilizovanými nosiči kamery a GPS včetně obslužného personálu. 

Forma využití UAV v oblasti zajištění bezpečnosti:

  • Pronájem
  • Prodej
  • "Bezpečnostní řešení" v rámci fyzické ostrahy

Rozsah použití UAV je široký - od civilního použití v zemědělství, stavebnictví, archeologii, při sportovních a společenských událostech, přes plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného systému až po použití v oblasti bezpečnosti dopravy, speciálních činností Policie, Armády ČR, Celní správy či Vězeňské služby.

Využití dronů při výkonu bezpečnostních služeb:

  • Sledování osob a předmětů v místech s problematickým nasazením sledovacích skupin
  • Pořizování důkazů o páchání trestné činnosti, pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo nemožnosti zajistit důkaz jinou cestou
  • Záznam průběhu zásahu proti pachatelům trestné činnosti
  • Kontrola pohybu nežádoucích osob v blízkosti hlídaného prostoru
  • Spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
  • Využití jako doprovodného navigačního prvku v případě evakuace většího počtu osob
  • Ostatní
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.