Mobilní RVS

Dohled na kamery probíhá pouze v tzv. poplachových stavech. Poplachový stav je iniciován analýzou definovaných stavů v obrazu kamery nebo přídavnými čidly či poplachovými tlačítky.  

K čemu je mobilní RVS vhodný?

  • Kulturní a sportovní akce
  • Střežení krátkodobě odloženého materiálu a předmětů
  • Střežení liniových staveb a krátkodobých stavenišť

Přínosy instalace mobilního RVS systému:

  • Operativní monitoring rizikových prostor bez předpokládaného pohybu osob
  • V ceně pronájmu RVS je služba operátora – okamžitá reakce na poplachové stavy
  • Přenos akustického signálu – operátor má možnost vyzvat osobu, aby upustila od svého jednání
  • Verifikace poplachu na základě „chytré“ videoanalýzy obrazu
  • Mobilní RVS obsahuje nezávislý zdroj napájení a konektivitu s dispečinkem
  • Možnost přemisťování zařízení dle aktuální potřeby

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 606 657 035
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.