Otázky a odpovědi

Zde najdete výběr z nejčastěji kladených dotazů vztahujících se k zaměstnání v SECURITAS ČR:

Od kolika let můžu být u Vaší společnosti zaměstnán na pozici bezpečnostní pracovník?

Minimální věk pro přijetí kandidáta na pozici bezpečnostního pracovníka je 18 let. 

Jaké požadavky musím splňovat?

Základními podmínkami pro přijetí je čistý výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost k vykonávané práci a certifikát strážný – 68-008-E (může být nahrazen VŠ vzděláním, uznat lze i středoškolské vzdělání z určitých typů středních škol).

Chtěl/a bych pracovat u Vaší společnosti, jakým způsobem se mohu přihlásit do výběrového řízení?

Doporučujeme nejdříve projít na našich stránkách aktuálně volná pracovní místa. Pokud Vás některá z nabízených pozic zaujme, reagovat pak přímo na ni. Pokud Vás žádná konkrétní pozice nezaujme, vyplňte dotazník uchazeče o zaměstnání a pověření zaměstnanci naší společnosti Vás budou co nejdříve sami kontaktovat.

Jaké jsou možnosti zaměstnání u Vaší společnosti?

Securitas se svými zaměstnanci standartně uzavírá pracovní poměr na dobu neurčitou. Má-li však zaměstnanec zájem o menší počet směn (typické například u studentů, důchodců), je možné uzavřít po vzájemné dohodě také dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Jaké benefity Securitas nabízí svým zaměstnancům?

Kromě mzdy, u které zaručujeme, že Vám vždy bude vyplacena v řádném výplatním termínu, nabízíme zájemcům příspěvek na penzijní připojištění, příplatky na dopravu a čištění uniformy, účast na firemních sportovních akcích, výhodnou kartu Multisport Benefit, kterou není možné na trhu získat jinak než prostřednictvím zaměstnavatele. A protože si Securitas váží dlouholetých loajálních zaměstnanců, funguje u nás také tzv. VIP club.

Je u Vás možnost kariérního postupu?

Na každou nově obsazovanou pozici je vždy vypisováno nejprve interní výběrové řízení, do kterého má možnost se přihlásit každý zaměstnanec, který splňuje požadavky zaměstnavatele na danou pozici. Všichni zaměstnanci tedy mají stejnou šanci prokázat své schopnosti, motivaci a odhodlání a profesně růst.

Jako bezpečnostní pracovník pracuji sám/sama nebo v kolektivu?

Záleží na typu objektu a požadavcích zákazníka na počet bezpečnostních pracovníků na směně. Častěji naši bezpečnostní pracovníci slouží na objektu minimálně ve 2 lidech/směnu, není to však pravidlem.

Musím jako bezpečnostní pracovník nosit na objektu uniformu nebo se slouží v civilu?

Všichni bezpečnostní pracovníci jsou v souladu s výstrojním řádem společnosti povinni nosit na pracovišti určené výstrojní součástky.

V souvislosti se zaměstnáním v bezpečnostní agentuře jsem slyšel/a o povinnosti mít platné osvědčení o získání profesní kvalifikace strážný. Platí tato podmínka už nyní?

V současné době můžete žádat o práci v bezpečnostní agentuře i přesto, že toto osvědčení nevlastníte. Našim stávajícím zaměstnancům pomáháme toto osvědčení získat. S platností od 1.8.2012 je každý nově nastupující pracovník povinen doložit, že toto osvědčení vlastní.

Budu před nástupem k výkonu služby proškolen/a?

Samozřejmě klademe důraz na vstupní zaškolení či zácviku nového zaměstnance na objektu. Před nástupem k výkonu služby tedy budete nejprve důkladně proškolen/a.

 

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 800 880 838
*
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.