Jan Huml

Area Manager Technology

V oboru komerční bezpečnosti od r. 2012 na různých manažerských pozicích. Od r. 2014 se věnuje rozvoji monitoringu, bezpečnostních technologií a zabezpečení. V SECURITAS působí od 1.1.2020 a je odpovědný za rozvoj bezpečnostních řešení a oblast technologií.