Jiří Giptner

Chief Risk Management Officer

V bezpečnostnich složkách státu působil od r. 1991, do oblasti komerční bezpečnosti přešel v r. 2002, zastával řadu manažerských pozic. V SECURITAS ČR od r. 2010, je odpovědný za řízení rizik, interní kontrolní činnost a vnitřní bezpečnost. Je prokuristou společnosti.