Miroslav Exler

Area Manager Key Customers

V oboru komerční bezpečnosti od r. 1996, v SECURITAS od r. 2002. Pracoval v různých provozních i manažerských pozicích. V současné době zastává pozici Area Manager Key Customers.