Začíná digitalizace bezpečnostních služeb, nový směr udávají dodavatelé komplexních řešení

15. března 2016

Komerční bezpečnostní služby procházejí zásadní proměnou. Čím dál větší roli sehrávají inteligentní bezpečnostní systémy a pokročilé technologie, které vytváří nový, v jistém smyslu digitalizovaný obor.

Klíčová bude schopnost bezpečnostních agentur nabídnout firmám vysokou přidanou hodnotu v nabízených službách. Tudíž jedinou cestou, která může do budoucna uspět, jsou integrovaná a komplexní bezpečnostní řešení nebo vysoce specializované bezpečnostní služby. Obor bude díky svému vývoji přitahovat také stále více středoškoláků a vysokoškoláků.

Integrované řešení místo bezhlavé instalace bezpečnostních technologií

„Oblast zabezpečení firem je stále sofistikovanější. Aby však byla i efektivní, je dobré nad ní uvažovat komplexně. Zcela zásadní roli zde hraje sladění jednotlivých prvků ve funkční celek. Ten v sobě zahrnuje nejen fyzickou ostrahu a monitoring poplachových stavů, ale i projektování, instalaci a správu technických systémů. Skutečně nejde o to bezhlavě instalovat kamery, čidla nebo jiné systémy, kam se člověk podívá. Řešení musí vycházet z férového posouzení objektu i rizik, která jej ohrožují. Dobré je, když si firmy mohou vybrat a mají z čeho, nabídka jenom kamer, nebo jenom fyzické ostrahy by na mě dojem neudělala,“ říká Jan Peroutka z přední bezpečnostní agentury SECURITAS.

Méně lidí zvládne více práce – s pomocí chytrých technologií

V zahraniční se klade velký důraz na optimalizaci bezpečnostních služeb, a to nejen z hlediska digitalizovaných technologií, ale i z hlediska personálního obsazení. Jako příklad úplně nového řešení může sloužit náš chytrý kamerový systém s pokročilou analýzou obrazu, který zvládne kompenzovat přirozené lidské limity operátorů. Co to znamená v praxi? 

„Pracovník není nucený sledovat dvanáct hodin v kuse desítky monitorů a udržet pozornost, což ani není v lidských silách. Chytrá, digitalizovaná technologie mu umožňuje sledovat pouze ten monitor, který zobrazuje oblast s detekcí definované situace, automaticky se mu totiž rozsvítí. S pomocí integrovaného systému tak zvládne jediný člověk stejnou práci, jako tři další pracovníci, což vede k optimalizaci nákladů. Díky nové technologii, kterou jsme společně se svými partnery vyvinuli, mohou firmy ušetřit za ostrahu až 500 tisíc korun ročně,“ informuje Jan Peroutka.

Online informace o stavu chráněných objektů v reálném čase

Další novinkou je sofistikovaný obchůzkový systém označovaný v Securitas jako GRS (Guard Reporting Systém). Umožňuje firmám online přehled o tom, co se děje v jejich objektu, může komunikovat se strážným a ad-hoc měnit pokyny pro jeho práci. Prostřednictvím internetové aplikace zprostředkovává GRS v reálném čase informace a denní hlášení o stavu chráněných objektů.

„To nám umožňuje proaktivně komunikovat se zákazníkem a pružně přenášet pokyny na své zaměstnance, například i při mimořádných událostech. V neposlední řadě musím jmenovat mobilní služby, ve kterých jsme  lídrem. Disponujeme vozidly vybavenými technologiemi, od vozidel s kamerovými systémy až po specializovaná vozidla s psovody na testování a na dohled nad provozy zákazníků,“ uzavírá Jan Peroutka ze SECURITAS.

 Zdroj: http://www.securitymagazin.cz/technologie/-1404049399.html