Skip to main content

Zachraňuje situaci, zdraví i životy.

Tři příklady použití tísňového tlačítka Securitas

25. 10. 2023

Víte, že existuje zařízení o velikosti větší krabičky od sirek, které k vám kdekoliv a kdykoliv přivolá kvalifikovanou pomoc? Přesně to umí tísňové tlačítko Securitas. Tlačítko využívá síť NB-IoT síť Vodafone se 100% pokrytím území Česka, díky čemuž je nonstop připojené k dispečinku Securitas Operations Center. V rámci vteřin po jeho zmáčknutí spustí dispečeři domluvený zásahový plán.

Tísňové SOS tlačítko Securitas je praktickou ukázkou využití moderních IoT technologií v oblasti bezpečnosti. Zařízení má miniaturní rozměry „krabičky“ o velikosti 8 × 4 centimetry (samotné kruhové tlačítko pak průměr 2,5 cm), lze jej tudíž mít neustále při sobě, případně jej umístit, kdekoliv je to vhodné. Síť Narrow Band Internet of Things společnosti Vodafone zaručuje, že tlačítko funguje opravdu všude v České republice, dlouhověkost řešení pak podporuje baterie s výdrží až deset let.

 

Nonstop spojení s operátory SOC

To hlavní, co tísňové tlačítko přináší, je nonstop služba profesionálních dispečerů Securitas Operations Center (SOC). Jakmile dojde ke zmáčknutí tlačítka, operátoři obdrží oznámení a okamžitě zahajují domluvený zásahový plán.

Zásahový plán – tedy sled úkonů dispečerů Securitas – se domlouvá vždy předem, a to na základě způsobu, jakým tlačítko využíváte. Podle vašich potřeb a konkrétní aplikace můžou operátoři SOC na místo vyslat výjezdovou jednotku, kontaktovat policii či záchrannou službu nebo například ověřit situaci pomocí kamer.

Pojďme si představit tři nejčastější scénáře, při nichž může tlačítko zachraňovat situaci, lidské zdraví a leckdy i život.

 

1. Tlačítko jako pomoc zdravotníkům

Využití: zdravotnická zařízení

Podle průzkumu z roku 2019, provedeného na vzorku tisícovky lékařů, se 90 % z nich setkalo s agresivním útokem ze strany pacientů nebo jejich doprovodu. Agresivita mezi pacienty bohužel přibývá, a to nejen v českých ordinacích. Zároveň je pro mnoho pohotovostních zdravotnických zařízení nákladné udržovat na místě pracovníky ostrahy v režimu 24/7. Tísňové tlačítko je v takovém případě účinné a nákladově efektivní řešení.

Tísňové tlačítko Securitas pomáhá lékařům a sestrám řešit náročné situace už ve dvou zdravotnických zařízeních v Česku. Jakmile se v ordinaci nebo v areálu vyskytne problémový pacient, stačí, aby personál stiskl tlačítko. Dispečink SOC na místo okamžitě vyšle profesionální výjezdovou jednotku, která zdravotníkům zajistí adekvátní pomoc, ochrání jejich zdraví a pomůže vyřešit vzniklou situaci.

 

2. Tlačítko jako ochrana na odlehlých pracovištích

Využití: noční vrátnice, malé prodejny, výrobní stanoviště nebo odlehlá pracoviště

Tísňové tlačítko Securitas je ideální také jako bezpečnostní prvek pro zaměstnance na odlehlých nebo rizikových pracovištích. Pracovníci vybavení tímto SOS zařízením si můžou kdykoliv jednoduše přivolat pomoc, například v případě pracovního úrazu nebo ohrožení ze strany třetích osob. Díky 100% pokrytí sítě NB-IoT od Vodafone funguje tísňové tlačítko spolehlivě i v odlehlých lokalitách nebo suterénních prostorech.

Tísňové tlačítko dává osamoceně pracujícím zaměstnancům pocit bezpečí a v případě incidentu zajišťuje rychlou pomoc na základě předem domluveného scénáře – například vyslání výjezdové jednotky SECURITAS ČR nebo rovnou policie ČR. Na rozdíl od mobilních telefonů je použití tlačítka velmi jednoduché a rychlé, a to i v případě zranění anebo ohrožení ze strany agresivních osob. Zařízení navíc funguje i tam, kde je slabý či kolísavý signál běžné mobilní sítě.

Velkou výhodou je také možnost použít tlačítko jako doplněk existujícího systému zabezpečení. V případě stisku tlačítka pak mají dispečeři SOC možnost okamžitě ověřit situaci pomocí kamerového systému, a na základě zjištěných skutečností poskytnout rychlou a účinnou pomoc.

 

3. Tlačítko jako pohotovostní služba seniorům

Využití: samostatně žijící osoby

Tísňové tlačítko Securitas můžete využít k posílení bezpečnosti seniorů a domácností s osaměle žijícími osobami. Na základě domluveného zásahového plánu může dispečer po stisku tlačítka například zavolat majiteli zařízení na mobilní telefon, aby ověřil potřebu pomoci, kontaktovat rodinu, anebo na místo rovnou vyslat výjezdovou jednotku.

Tlačítko je díky tomu ideálním způsobem, jak zvýšit bezpečí seniorů či jiných osaměle žijících osob, pokud se zdržují převážně na jednom místě. Tlačítko totiž nedisponuje geolokací, tudíž dispečer SOC nemůže vyslat pomoc jinam než na předem danou lokalitu (například do bytu seniora).

 

K čemu se tlačítko nehodí?

Tlačítko nabízí zvýšení bezpečnosti a okamžitou pomoc všude tam, kde se osoby nachází na pevně stanoveném místě (pracovišti, provozovně, areálu, domě či bytě). Vzhledem k tomu, že nemá geolokační modul, nelze jej využít pro osoby, které cestují nebo se pohybují na různých místech či pracovištích.

 

Určíte si režim služby i zásahový plán

Službu tísňového tlačítka Securitas si můžete uzpůsobit na míru, a to jak nastavením konkrétního zásahového plánu, tak výběrem ze dvou režimů: bez výjezdové jednotky, nebo s výjezdem. Vybrané variantě pak odpovídá i cena služby, která se hradí v rámci měsíčního paušálu.

Službu si můžete objednat a spustit takřka okamžitě. Stačí v kteroukoli denní i noční dobu (24/7) kontaktovat dispečink Securitas Operations Center na telefonním čísle 284 018 397-98. Operátor vám vysvětlí detaily používání tlačítka, předvyplní s vámi smlouvu i zásahový plán a následně zařízení okamžitě odešle na určenou adresu. Pokud objednáte variantu s výjezdem, uskuteční navíc zásahová jednotka testovací jízdu do objektu.

Stav zařízení pak lze kdykoliv ověřit v cloudové aplikaci My Securitas, jež bude součástí bezpečnostního řešení.

 

Přečtěte si také naši tiskovou zprávu.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.