Skip to main content

Kvalita

Chceme být spolehlivým a kvalitním dodavatelem komplexních bezpečnostních služeb.

Zavedením systému řízení kvality, dle ČSN EN ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti informací, dle ČSN ISO/IEC 27001, již mnoho let zvyšujeme kvalitu, efektivitu, účinnost a kulturu námi poskytovaných služeb.

  • Personální a strukturální požadavky, potřebné k dosažení cílů kvality, pravidelně revidujeme a obnovujeme tak, aby odrážely potřeby našeho portfolia služeb
  • Odbornou úroveň našich pracovníků neustále zlepšujeme prostřednictvím vzdělávacích kurzů a školení
  • Důraz klademe i na co nejefektivnější komunikaci s našimi zákazníky

Garanci kvality bezpečnostních služeb dokládají:

Osvědčení a certifikáty SECURITAS ČR

OSVĚDČENÍ podnikatele č. 002567, pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ, vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, s formou přístupu dle § 20, odst. 1, písm. a) Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

OSVĚDČENÍ podnikatele č. 002432 pro přístup k utajované informaci stupně utajení DŮVĚRNÉ, vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, s formou přístupu dle § 20, odst. 1, písm. a) Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

CERTIFIKÁT informačního systému č. S001809 pro nakládání s utajovanou informací stupně utajení VYHRAZENÉ v certifikovaném informačním systému dle § 46 Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vydaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality

ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací 

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT ČSN EN 50518-123 pro dohledové a přijímací centrum Securitas Operations Centre       

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ č. 1/406/0012 (ATBS Grémium Alarm z.s.) Doklad odborné kvality v oblasti Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů  

OCENĚNÍ bronzovou medailí EcoVadis 2021 za přístup v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility). 

AKREDITACE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vzdělávací program "Strážný".                                 

Členství SECURITAS ČR v odborných asociacích a sdruženích 

  •     Security Club
  •     ATBS Grémium Alarm z.s.
  •     Česká asociace letecké bezpečnosti
  •     Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic
  •     AMBO - sdružení
  •     Solution Gold Partner v Programu AXIS Channel Partner

Pojištění SECURITAS ČR

Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám

SECURITAS ČR je pojištěna v rámci nadnárodního pojistného programu Securitas AB a má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám formou frontingové pojistné smlouvy, vystavené XL INSURANCE COMPANY LIMITED.

                             

 

 

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.