Kvalita

Naším cílem je být spolehlivým a kvalitním dodavatelem v oblasti chytrých bezpečnostních řešení. Zavedením systému řízení kvality, dle ČSN EN ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti informací, dle ČSN ISO/IEC 27001, již mnoho let zvyšujeme kvalitu, efektivitu, účinnost a kulturu námi poskytovaných služeb.

Personální a strukturální požadavky, potřebné k dosažení cílů kvality, jsou pravidelně revidovány a obnovovány tak, aby odrážely potřeby našeho portfolia služeb. Odborná úroveň našich pracovníků se neustále zlepšuje prostřednictvím vzdělávacích kurzů a školení. Důraz klademe i na co nejefektivnější komunikaci s našimi zákazníky.

Osvědčení

OSVĚDČENÍ podnikatele č. 002567, pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ, vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, s formou přístupu dle § 20, odst. 1, písm. a) Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

OSVĚDČENÍ podnikatele č. 002432 pro přístup k utajované informaci stupně utajení DŮVĚRNÉ, vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, s formou přístupu dle § 20, odst. 1, písm. a) Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

CERTIFIKÁT informačního systému č. S001809 pro nakládání s utajovanou informací stupně utajení VYHRAZENÉ v certifikovaném informačním systému dle § 46 Zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vydaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.   

AKREDITACE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vzdělávací program "Strážný".                                  

ČSN EN ISO 9001
Systém managementu kvality

ČSN ISO/IEC 27001
Systém managementu bezpečnosti informací  

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT ČSN EN 50518-123 
pro dohledové a přijímací centrum Securitas Operations Centre        

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ č. 1/406/0012 (ATBS Grémium Alarm z.s.) 
Doklad odborné kvality v oblasti Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů                                   

Členství

  • Security Club
  • ATBS Grémium Alarm z.s.
  • Česká asociace letecké bezpečnosti
  • AMBO - sdružení
  • Solution Gold Partner v Programu AXIS Channel Partner

Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám
SECURITAS ČR je pojištěna v rámci nadnárodního pojistného programu Securitas AB a má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám formou frontingové pojistné smlouvy, vystavené XL INSURANCE COMPANY LIMITED.

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.