Securitas security

Linka integrity

Dodržování zákonů, zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot, to jsou zásady, které hrají rozhodující roli ve všech činnostech SECURITAS ČR s.r.o. Poskytují základ, díky kterému nám důvěřují nejen zákazníci, ale i naši zaměstnanci.

Kodex hodnot a etických zásad a vnitřní normy SECURITAS ČR nastavují základní principy, které bychom měli za všech okolností dodržovat. Nemohou ale nahradit individuální odpovědnost každého z nás chovat se v duchu základních firemních hodnot – čestnost, ostražitost, užitečnost.

Vedení SECURITAS ČR si uvědomuje svou odpovědnost za dodržování těchto hodnot a věří, že tuto odpovědnost cítíte i Vy, všichni naši zaměstnanci. Pokud se setkáte s chováním odporujícím našim hodnotám, očekává vedení od Vás oznámení každého takového případu, přičemž zaručuje, že pro oznamovatele jednajícího v dobré víře to nebude mít žádné negativní následky, ani se nestane cílem represí. 

Obecně platí, že pokud kterýkoliv ze zaměstnanců chce podat stížnost nebo oznámit chování odporující našim firemním hodnotám, měl by věc nejprve projednat se svým přímým nadřízeným, na němž je zajistit vyřešení.

Vedení SECURITAS ČR si však uvědomuje, že v některých odůvodněných případech je žádoucí zvolit jinou cestu, a proto zřídilo tuto speciální Linku integrity, které je v takovýchto situacích možno využít.

Své podněty můžete oznámit telefonicky na 284 017 017 nebo zasláním zprávy v této sekci. Vámi sdělené informace budou přicházet k vybraným zaměstnancům Risk Management Section.

 

*
*
*
*
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.