Skip to main content

držitelnost není pro SECURITAS ČR prázdné slovo

9. 3. 2023

Jako největší bezpečností agentura v zemi a součást velké bezpečnostní korporace máme zájem být zodpovědným a silným zaměstnavatelem. Znamená to poskytovat naše služby etickým způsobem, brát v úvahu náš dopad na životní prostředí a nabízet služby na vysoké úrovni a zároveň zůstat ekonomicky stabilní. Udržitelnost se stává stále důležitější a jasnější součástí naší každodenní činnosti. Co konkrétně děláme pro to, aby naše aktivity měly co nejmenší dopad na životní prostředí?

 

20 % zastoupení žen na všech úrovních

Definovali jsme si společenskou zodpovědnost ve všech obchodních procesech, v péči o zaměstnance, životní prostředí a společnost jako takovou. Základními kameny jsou zdraví a bezpečnost, udržení a rozvoj talentů mezi zaměstnanci, rozmanitost a rovné příležitosti. Jako jeden z cílů jsme si stanovili dodržení kvóty 20 % žen na všech úrovních naší společnosti. Přijali jsme zásady prevence podvodů a korupce, ochrany osobních údajů a soukromí našich obchodních partnerů.

 

Čestnost, ostražitost a užitečnost

Strategie udržitelného rozvoje SECURITAS ČR je založena na principu „3P“ – People (lidé), Planet (Země) a Profit (prospěch). Všechny tyto tři klíčové prvky mají být v rovnováze a žádný nesmí ani v krátkodobém horizontu převážit. Základními hodnotami našich zaměstnanců jsou čestnost, ostražitost a užitečnost. Přidáváme se k naplňování cílů OSN pro udržitelný rozvoj, které požadují do roku 2030 ukončení všech forem chudoby, boj proti nervnostem a řešení změny klimatu. Minimalizací úrazů a nehod šetříme nároky na zaměstnance i náklady. Lépe vyškolení zaměstnanci, kteří mají pocit, že se mohou ve společnosti dále rozvíjet, zůstanou pravděpodobněji déle a zajistí nám poskytování kvalitnějších služeb u našich zákazníků.

 

Používání látek šetrnějších k životnímu prostředí

I když je náš dopad na životní prostředí relativně malý, vždy se snažíme zajistit maximální ochranu životního prostředí. Jako zaměstnavatel více než 1300 lidí se snažíme být odpovědnou společností, která zajišťuje bezpečné pracovní prostředí a zavazuje se k inkluzi a diverzitě. Kromě zajištění kvót pro ženy na všech pracovních úrovních se SECURITAS ČR zavazuje ke snížení úrazovosti zaměstnanců o 5 % a zkvalitnění systému školení a vytvoření programu pro řízení talentů. Chceme také snížit negativní dopady společnosti na klima, zejména v oblasti energetiky a dopravy. Budeme se vyhýbat používání látek nebezpečných pro životní prostředí a snažit se tyto látky nahradit alternativními, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a to i přes to, že to přináší vyšší náklady.

 

Naši dodavatelé musí splňovat Kodex obchodního partnera

Přispějeme také k recyklačním procesům a zajistíme bezpečné a ekologické zpracování odpadu.  V maximální míře se budeme také podílet na snížení emisní zátěže celé skupiny Securitas do roku 2030 o 34% podle závazku Science Based Targets. Jako přední poskytovatel služeb z oblasti komerční bezpečnosti se také snažíme vybírat své obchodní partnery tak, aby veškerá naše spolupráce byla v souladu s našimi závazky a zásadami. Vybíráme si pouze dodavatele, kteří sami sdílejí naše hodnoty v oblasti udržitelnosti. Všichni musí splňovat náš Kodex obchodního partnera.

 

Aktivně pomáháme se sběrem elektroodpadu

Od loňského roku je SECURITAS ČR také aktivním účastníkem programu Zelená firma, který koordinuje společnost REMA zaměřená na sběr elektroodpadu. V deseti regionálních kancelářích SECURITAS ČR vznikla sběrná stanoviště elektroodpadu z domácností od našich 2000 zaměstnanců. Zároveň jsme vyzvali ke sběru osobního elektroodpadu i naše zaměstnance. SECURITAS ČR se tak přidala k více než 2600 firmám, které se již zapojily do programu Zelená firma. Po splnění všech pravidel ekologického programu získá SECURITAS ČR certifikát Zelená firma.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.