Skip to main content

4 globální trendy, které ovlivní bezpečnostní sektor

20. 2. 2024

Bezpečnostní obor se mění a s ním způsoby, jakým organizace chrání majetek, aktiva a své zaměstnance. Vybrali jsme čtyři aktuální bezpečnostní trendy pro rok 2024, které se můžou dotknout i vaší organizace.

 

  1. Data jako zdroj růstu napříč organizacemi

Bezpečnostní průmysl se stále více snaží poskytovat klientům využitelné informace z jejich dat a nebude tomu jinak ani letos. Sledujeme rostoucí poptávku po intuitivních a uživatelsky příjemných ovládacích panelech, které sebraná data jednoduše a spolehlivě vizualizují. Z nich pak klienti získají cenné informace, které využije třeba oddělení marketingu či lidských zdrojů. Informace založené pevně na datech pomohou lépe porozumět chování spotřebitelů, jejich preferencím a aktuálním trendům, identifikovat rizika pro zaměstnance, optimalizovat postupy, efektivně alokovat zaměstnance nebo se zaměřit na růst výkonnosti.

Všechny tyto potenciální výhody jsou pouze špičkou ledovce. Naší snahou bude hlouběji porozumět datům, které v oblasti bezpečnosti získáváme.

  1. Bez vlastních serverů a hardwaru

Migrace společností do cloudu je na vzestupu a vede k přechodu na novou architekturu bezpečnostních řešení, která už nevyžaduje vlastní servery ani samotný hardware. A je to tak správně, využití cloudových úložišť umožňuje vytvářet flexibilní bezpečnostní systémy, které lze snadno spravovat a škálovat podle potřeb. Navíc migrace podporuje inovace bezpečnostních technologií – zejména pokroky v oblasti cloudových videí a analytiky, jakož i cloudových platforem pro kontrolu přístupu. Vzhledem k neustálému rozšiřování nabídky, produktů a funkcí určených pro cloud můžeme čekat, že pokrok bude dál pokračovat tímto směrem a objeví se další průlomová řešení.

  1. Chytřeji, rychleji, lépe

Bezpečnostní systémy se neustále posouvají ve vývoji vpřed, stávají se chytřejší, rychlejší a komplexnější než kdy dříve. Klade se důraz na to, aby základní technologie, jako jsou bezpečnostní kamery, byly neustále výkonnější a schopnější lépe chránit lidi, majetek a aktiva. Nebude tomu jinak ani v roce 2024.

Například environmentální senzory dokáží detekovat více než jen viditelné hrozby, monitorují též nebezpečí způsobené párou, plynem, teplotou, světlem a další potenciální hrozby.  Takovéto pokroky umožňují organizacím holistický přístup k zabezpečení a detekci hrozeb či zmírnění jejich dopadů.

  1. Éra ověřování

Profesní organizace The Monitoring Association (TMA) zveřejnila novou normu bodování, která umožňuje klasifikovat platnost poplachů či úroveň s nimi spojených hrozeb. Zavádí se tak standardizované metody pro výpočet skóre poplachu, respektive možnost klasifikovat ho na stupnici od 0 (bez využití služby) do 4 (volání službě s potvrzeným ohrožením života).

Standardizovaná klasifikace umožní snížit počet falešných poplachů a výjezdů či v konečném důsledku díky datům dopomůže dopadení pachatele trestného činu. Řešení pro ověřování poplachů jsou v některých podnicích již roky, nicméně nové bodové hodnocení pro celé odvětví vytváří vzor, který může posunout celý bezpečnostní průmysl tímto směrem.

Buďte o krok napřed

Bezpečnostní průmysl se rychle vyvíjí. Ověřování poplachů, poznatky založené na datech a využívání cloudu přinesou v roce 2024 chytřejší řešení a budou utvářet budoucí směřování celého odvětví. Držte krok s trendy a zůstaňte napřed před hrozbami.

Článek vznikl na základě zprávy 2024 Global Technology Outlook Report vydané společností Securitas.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.