Skip to main content

Jak získat zbrojní průkaz?

academy images des formations

Pokud jde o získání zbrojního průkazu, patří Česká republika spíš k přísnějším zemím. Pokud ale nenecháte nic náhodě a pečlivě se připravíte, nemělo by jeho získání představovat velký problém. V tomto článku najdete všechny potřebné informace k získání zbrojního průkazu.

Zbrojní průkaz je doklad, který opravňuje fyzické osoby k držení zbraně v rozsahu stanoveném skupinou daného zbrojního průkazu. Skupiny jsou rozděleny písmeny od A do E.

Jaké jsou skupiny zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz se liší podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 • A – sběratelské účely

 • B – sportovní účely

 • C – lovecké účely

 • D – výkon zaměstnání nebo povolání

 • E – ochrana života, zdraví nebo majetku

 • F – provádění pyrotechnického průzkumu (zvláštní podmínky pro získání)

Co je nutné udělat pro jeho získání?

Pro to, abyste mohli zažádat o zbrojní průkaz, musíte mít místo pobytu na území České republiky. Pokud vám jde o skupinu A, D nebo E, musíte být starší 21 let, pokud chcete žádat o skupinu B nebo C musíte být starší 18 let. Výjimky existují pouze pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Jako žadatel musíte prokázat způsobilost k právním úkonům, být zdravotně způsobilý a prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů. Pokud byste měli čistý trestní rejstřík díky amnestii nebo zahlazení trestu, není možné zbrojní průkaz získat.

Jak vypadá zkouška a kolik za ní zaplatíte?

Zkouška, která vede k získání zbrojního průkazu, se nazývá zkouška obecné způsobilosti. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část má celkem 30 otázek a na vyplnění máte 40 minut. Musíte v ní prokázat znalost legislativy o držení zbraní, znalosti o zbraních a střelivu a všeobecné znalosti zdravotnického minima. Praktická část zkoušky sestává ze tří částí. Musíte prokázat schopnost bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, musíte částečně rozebrat a znovu složit zbraň a poslední částí je střelba na pevný cíl. Abyste uspěli, je potřeba získat minimální počet bodů pro tu skupinu, o kterou žádáte. Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok.

V případě neúspěchu v teoretické části je možné znovu ji opakovat po třech měsících, v případě neúspěchu v praktické části je možné znovu opakovat nejdříve po 15 dnech a nejpozději do dvou měsíců.

Cena zbrojního průkazu - poplatky:

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč

 • Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč

 • Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč

 • Žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti – 400 Kč.

Další poplatky jsou spojené s neúředními úkony a některé z nich se můžou lišit podle místa vyřizování. Zákonná odměna komisaři za každého účastníka činí 600 korun. Další peníze stojí střelivo a pronájem střelnice, obvykle v rozmezí 500 až 1500 Kč.

Shrnutí procesu získání zbrojního průkazu

 • podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti u příslušného útvaru Policie ČR (Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál)

 • přípravný střelecký kurz na vybrané střelnici (nepovinné)

 • zkouška odborné způsobilosti na střelnici určené Policií ČR

 • lékařské vyšetření kvůli uznání zdravotní způsobilosti (u praktického lékaře, pro skupinu zbrojního průkazu D u lékaře určeného zaměstnavatelem)

 • podání žádosti o vydání zbrojního průkazu u příslušného útvaru Policie ČR spolu s fotografií, posudkem o zdravotní způsobilosti a dokladem o odborné způsobilosti

 • převzetí vyhotoveného zbrojního průkazu u příslušného útvaru Policie ČR

Líbil se vám tento článek?

Přečtěte si také:

Letní sezona láká zloděje. Jak chránit svůj domov?

Jak chránit samostatně žijící osoby?

 

Kontaktujte nás ještě dnes!

Co pro Vás můžeme udělat? Napište nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

An error has occurred while getting captcha image

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde. Odesláním formuláře potvzujete souhlas s těmito zásadami.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.