Skip to main content

Bezpečně a důvěrně.

Whistleblowery chrání v SECURITAS ČR nová směrnice.

18. 5. 2023

Vystoupit se stížnostmi či upozornit na nekalé chování ve firmě není pro zaměstnance nic jednoduchého. Do hry vstupují obavy z reakce okolí, otázka budoucího působení na pracovišti, nebo dokonce strach z odvety ze strany kolegů či nadřízených. Nastavením správných a přesně daných procesů však dokážeme v SECURITAS ČR whistleblowery efektivně chránit.

 

Nebojte se ozvat

V Securitas je naším hlavním cílem vytvářet firemní kulturu, v níž zaměstnanci své problémy na pracovišti bez zábran a otevřeně oznamují vedení. V nahlašování podezřelého nebo prokazatelně nesprávného jednání tak podporujeme nejen všechny pracovníky, ale také obchodní partnery nebo třetí strany. Přesto si uvědomujeme, že zejména pro zaměstnance může být podání podnětu spojené s obavami.

Počínaje 7. březnem 2023 jsme proto stanovili přesný postup pro vyřizování oznámení nebo stížností na nekalé jednání, a to prostřednictvím směrnice „Ochrana oznamovatelů nekalého jednání“ (Norma CEO 01-26). Naše služba pro podání oznámení je zcela bezpečná, důvěrná, nestranná a dostupná kdykoliv v pracovní době. V případě potřeby navíc umožňuje oznamovatelům podávat podněty k prošetření anonymně.

Chceme tím zajistit plnou transparentnost všech činností společnosti v běžném provozu a zamezit nesprávnému jednání.

 

Co všechno je možné hlásit?

Služba umožňuje nahlásit jakoukoliv činnost, která je nezákonná, neetická nebo porušuje hodnoty a zásady SECURITAS ČR. Sem patří například:

 • Obtěžování či diskriminace
 • Antimonopolní obavy
 • Otázky týkající se zdraví a bezpečnosti
 • Užívání alkoholu či drog
 • Podvody a zpronevěry
 • Krádeže či poškozování majetku SECURITAS ČR
 • Napadení nebo vyhrožování
 • Jakákoliv nezákonná činnost

 

Jak při nahlášení postupovat?

V první řadě je důležité nahlásit podezřelou záležitost včas, ideálně co nejdříve. V některých případech je oznámení problematických činností a chování nejen právem, ale dokonce zákonnou povinností. Existuje přitom několik možností, jak problém nahlásit:

 • Oznámení nadřízenému
 • Oznámení personálnímu oddělení
 • Kontaktování manažera pro řízení rizik, pracovníka pro dodržování etických zásad nebo firemního právníka
 • Oznámení na Linku integrity (lze i anonymně) na čísle +420 284 017 017 či e-mailu stiznosti@securitas.cz (e-mail na centrální řízení stížností Securitas AB je integrity@securitas.com)

 

Nahlášeno. Co se bude dít?

Jakmile oznámení obdržíme, spustí se třístupňový proces jeho projednání. Prvním krokem je samotný příjem a posouzení podnětu. Druhým krokem je prošetření celé záležitosti. Třetí, poslední fází šetření je zavedení opatření, aby k problémovému jednání dále nedocházelo.

Proces posouzení oznámení či stížnosti řeší Chief Human Resources Officer (CHRO), další pracovník HR Sections či HRS a ASP v Area, přizván je také právník.

Všechny nahlášené záležitosti důkladně, objektivně a včas prošetříme, a to nejpozději do tří měsíců od obdržení oznámení. Průběh prošetřování nebudou ovlivňovat osoby, které jsou (nebo by mohly být) oznámením dotčeny. Žádná odvetná opatření vůči osobám, jež učinily oznámení, nebudeme tolerovat.

 

Máte otázky? Jste zaměstnancem či partnerem SECURITAS ČR a nevíte, jak v citlivé situaci postupovat? Kontaktuje naši CHRO Veroniku Jáchimovou.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.