Skip to main content

Společenská odpovědnost

Bezpečnostní služby nabízejí hmatatelný sociální a finanční přínos – nejen pro naše zákazníky, ale také pro společnost jako celek.

Naší strategií je trvalý růst. Naším cílem je vyváženost podnikání, a to nejen po stránce finanční, ale také sociální a ekologické. Společenská odpovědnost je proto součástí naší každodenní práce.

Trvale udržitelná činnost

Securitas působí v 44 zemích a celkově zaměstnává přibližně 341 000 pracovníků. Naší prioritou je být odpovědným a spolehlivým zaměstnavatelem a obchodním partnerem, proto řídíme naše obchodní aktivity etickým způsobem s ohledem na životní prostředí a nabízíme vysoce kvalitní služby. Jen tak se stanou všechny oblasti naší činnosti dlouhodobě udržitelnými.

Dokument “Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas” nám při naší práci pomáhá dodržovat a propagovat vysoký etický standard. Implementovali jsme další dokumenty včetně anti-korupční směrnice a emisní směrnice pro vozy zakoupené nebo zapůjčené pro Securitas.

Cílem Securitas je být zodpovědnou, čestnou a transparentní společností. V tomto duchu nepodněcujeme stálý dialog s našimi partnery – od zákazníků po dodavatele. Proto informace o našem zodpovědném přístupu poskytujeme prostřednictvím profilu v inicativě IntegrityNext. Své partnery informujeme také prostřednictvím reportu o udržitelných aktivitách společnosti SECURITAS ČR s.r.o.

V březnu 2022 jsme vstoupili do ekologického programu Zelená firma společnosti REMA, který se specializuje na firemní sběr odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Rozšiřujeme tak svou stávající environmentální politiku a potvrzujeme závazek ekologické likvidace odpadu ze všech instalací bezpečnostních technologií. Naše společnost navíc v rámci programu zřídila v deseti regionálních kancelářích sběrná stanoviště elektroodpadu z domácností svých 2000 zaměstnanců.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.