Skip to main content

Zabezpečovačka neboli PZTS: Co to je a k čemu slouží?

25. 10. 2020

Zabezpečovačka. Elektronická zabezpečovací signalizace. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, zkráceně PZTS. Co znamená PZTS zkratka? PZTS zkratka a všechny výše uvedené pojmy znamenají totéž: hojně využívané technické systémy, které slouží k ochraně majetku. Pojďme se na jejich typy a funkce podívat podrobněji.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) je technický systém, který zjišťuje a předává informaci o situaci v chráněném prostoru. Nejedná se tedy o ochranu v pravém slova smyslu, PZTS totiž slouží detekci a hlášení incidentů. A v tomto ohledu je takřka nenahraditelný.

Potřebuju PZTS?

Jak zjistíte, že se bez PZTS zřejmě neobejdete? V některých případech to vyplývá ze zákona či z pojistných podmínek. Nebo – a to nejčastěji – potřebujete chránit cenný majetek. Obecně lze říct, že PZTS je vhodný pro všechny prostory, které nikdo trvale neobývá, zato se v nich nachází cennosti jakéhokoliv druhu. Tento systém se také využívá v případě osob, které jsou ohrožené loupežným přepadením či obdobnou kriminální činností. Současný bezpečnostní trend navíc směřuje k nahrazování klasické fyzické ostrahy. PZTS je, spolu s dalšími prvky ochrany, v takovém případě ideální k zajištění efektivnější a spolehlivější ochrany.

Pořízení PZTS obvykle předchází celkové posouzení hrozeb. V souvislosti s ochranou majetku rozlišujeme čtyři stupně zabezpečení:

Stupeň č. 1 předpokládá narušitele s nástroji jen omezenými, snadno dostupnými. Hodí se pro byty, garáže nebo malé provozovny.

Stupeň č. 2 představuje nízké až střední riziko. Hodí se pro obchody nebo sklady.

Stupeň č. 3 znamená střední až vysoké riziko. Hodí se pro banky, klenotnictví nebo prodejny zbraní.

Stupeň č. 4 značí vysoké riziko. Narušitel má podrobný plán vniknutí a prostředky k překonání PZTS. Hodí se do jaderných elektráren nebo skladů zbraní.

Nejčastější typy detektorů

PZTS se skládá z několika prvků – ústředny, detektorů, tísňových tlačítek, napájecích či náhradních zdrojů, ovládacích prvků, signalizace… Nejdůležitějšími prvky PZTS jsou, vedle ústředny, především detektory. Dělíme je na perimetrické, plášťové, prostorové a předmětové.

V perimetrické ochraně, což je střežení vnější hranice chráněného prostoru, jsou nejrozšířenějšími typy detektorů infračervené bariéry. Vysílají infračervený paprsek a detekují jeho dopad; přerušení paprsku znamená signalizaci poplachového stavu. Cena infračervených bariér bývá přijatelná, nicméně vykazují vyšší náchylnost k falešným poplachům, způsobeným vlivem počasí a vegetace. Alternativou můžou být bariéry mikrovlnné, které jsou na falešné poplachy náchylné míň, jsou však nákladnější. K perimetrické ochraně se využívají i plotové systémy, tedy nejrůznější otřesová čidla, mikrofonní kabely a podobně.

V plášťové ochraně, tedy v ochraně vnější hranice objektu, se používají detektory tříštění skla nebo magnetické detektory. První z nich slouží k ochraně skleněných výplní v plášti budovy. Pracují na principu snímání zvuku, přičemž vyhodnocují frekvence typické pro tříštění skla. Magnetické detektory zachytí otevření oken, dveří, poklopů a jiných výplní.

V prostorové ochraně, která řeší vnitřní prostor objektu, se využívají především pasivní infračervené detektory a mikrovlnné detektory. Ty první využívají principu rozdílu teplot vyzařovaných lidským tělem a jeho okolím. Jednotlivé detektory se vzájemně neovlivňují, a střežené zóny se tak můžou překrývat. Navíc jsou finančně nenáročné. Bývají ale náchylné na plané poplachy.

V předmětové ochraně, tedy při střežení důležitých předmětů v objektu, může detekce fungovat na principu rozpojení kontaktů, nebo na základě sledování změny hmotnosti či otřesů.

Co je třeba udělat?

Při procesu zřizování PZTS je prvním krokem bezpečnostní posouzení objektu. Po něm následuje zhotovení návrhu a nabídky a jejich projednání. V případě uzavření smlouvy o dodávce následuje zpracování projektu. Klíčovým technickým krokem je instalace systému, jeho oživení a nastavení. Samozřejmostí je testování, výchozí revize a dopracování dokumentace. Součástí dodávky je prokazatelné zaškolení obsluhy, po němž teprve následuje předání díla, a to včetně celé dokumentace. Důležité je neopomenout pravidelné kontroly systému a jeho servis.

Nevíte, jak začít? Nevadí, od toho jsme tady. Napište nám!

Líbil se vám tento článek?

Přečtěte si také:

Jak správně vybrat kamerový systém?

Jak chránit samostatně žijící osoby?

Kontaktujte nás ještě dnes

S čím vám můžeme pomoci? Napište nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.
An error has occurred while getting captcha image

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde. Odesláním formuláře potvzujete souhlas s těmito zásadami.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.