SECURITAS ČR střeží ve spolupráci s technologiemi Data Daemon s.r.o. areál firmy IVECO ve Vysokém Mýtě.

V areálu firmy IVECO Czech Republic máme na starosti ostrahu i kontrolu přístupu, kterou nám napomáhají provádět technologie spol. Data Daemon s.r.o.

Firma IVECO Czech Republic má více než 120letou tradici a ve svém areálu ve Vysokém Mýtě vyrábí městské a meziměstské autobusy produktové řady Crossway, které jezdí více než ve 30 zemích světa.

V roce 2015 se vedení firmy rozhodlo strategicky investovat do modernizace zabezpečení a ostrahu areálu svěřilo společnosti SECURITAS ČR. Úkolem bylo optimalizovat obsazení vrátnic, kde denně sloužili 2-3 bezpečnostní pracovníci, kteří v noci a o víkendech střídavě prováděli kontrolní obchůzkovou činnost. Její výsledky ručně evidovali ve služebním protokolu. Modernizace se měla týkat také motorizované hlídky střežící areál, a cílem bylo též využít možnosti, které v oblasti ostrahy nabízejí moderní technologie.

Řešení

SECURITAS ČR modernizovala pět vrátnic areálu, kam nainstalovala vjezdový systém evidence vozidel s automatickým čtením RZ vozidel a ovládáním závor od společnosti Data Daemon s.r.o. Díky tomu bylo možné snížit počet pracovníků vrátnice, a to zejména v noci a o víkendech. Motorizovaná hlídka se naopak dočkala personálního posílení a také dvou nových vozidel s profesionálním vybavením, jako jsou fotoaparát, dalekohled s nočním viděním, alkoholtestery a PDA (osobní počítač pro elektronickou evidenci činností), který je vybavený systémem Vision.

Přínos pro zákazníka 

Díky modernizaci technologií a optimalizaci veškerých procesů se daří lépe využívat potenciál jednotlivých pracovníků. Personál ve vrátnici už nepotřebuje vést zdlouhavé písemné evidence do sešitů, je totiž vybavený tablety. Jejich prostřednictvím pracovníci vrátnice zadávají data do evidence vozidel a také ovládají závory. Motorizovaná hlídka může díky systému Vision efektivně hlásit zjištěné okolnosti i závady v areálu a informovat o nich pověřené osoby nebo (pokud jde o nesrovnalost v oblasti požární ochrany) tým hasičů.

Místo sešitů tablet

Po převzetí ostrahy objektu (včetně 5 vrátnic) se Securitas v první řadě zaměřila na optimalizaci obsazení vrátnic a motorizované hlídky. Do vrátnic objektu byl ve spolupráci se společností Data Daemon s.r.o., která se zaměřuje na vlastní řešení průmyslových aplikací spolu s využitím high-tech produktů světových výrobců, nainstalován vjezdový systém evidence vozidel s elektronickým ovládáním závor a automatickým načítáním registračních značek. Ostraha má k dispozici nejen vysoce vyspělý kamerový systém, ale také tablety, kterými obsluhuje vjezdový systém, včetně závor. Prostřednictvím tabletů jsou vozidla odbavována na vnějších prostorách vrátnic, při současné kontrole ložních prostor vozidel. Díky tomu bylo možné ve vrátnicích snížit počet pracovníků.

Posílení se naopak dočkala motorizovaná ostraha. Nově disponuje dvěma profesionálně vybavenými vozidly. Součástí vybavení motorizované hlídky jsou fotoaparát, dalekohled s nočním viděním, alkoholtestery a v neposlední řadě osobní počítače k elektronické evidenci činností. „Pochůzkáři mají od roku 2019 k dispozici systém Vision, do kterého evidují veškeré informace, které při své práci zjistí. Při jejich typu práce jsou snadná komunikace, rychlý záznam činností a následný reporting klíčové,“ popisuje Jiří Sláma ze společnosti SECURITAS ČR.

Spolehlivá komunikace díky softwaru Vision

Software Vision je praktický reportovací, informační, komunikační a evidenční nástroj, který si Securitas nechala vyvinout exkluzivně pro sebe a v současné době jej používá v 15 zemích světa více než u 1 300 zákazníků. Motorizovaná hlídka v areálu IVECO jej má uzpůsobený pro vlastní účely. Zjištěné závady se okamžitě posílají všem předem navoleným odpovědným osobám ve společnosti IVECO. Hasičům areálu se v softwaru vytvořila samostatná pracovní stanice, kde pracovníci Securitas evidují zjištěné závady v oblasti požární ochrany. Hasiči mají díky tomu tyto informace okamžitě při ruce.

„Software Vision chceme dále rozvíjet a využívat jej v dalších oblastech činností motohlídky. Celkově máme velkou radost, že se nám podařilo vytvořit v areálu firmy IVECO systém, který zákazníkovi šetří peníze a zároveň bezpečně chrání celý objekt. Chceme spolupráci dále zlepšovat, v jednom z areálů proto v tuto chvíli testujeme službu RVS. Důvěra, kterou do nás zákazník vložil, je důležitým závazkem, a zároveň nám velmi pomáhá na cestě ke společnému cíli“ zakončuje Jiří Sláma.