vaktare pa byggarbetsplats

Ochrana osobních údajů

Nabízíme poradenství při ochraně osobních údajů dle platných právních předpisů ČR v těchto oblastech:

 • Práva a povinnosti správce osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů při provozování systémů technické ochrany (kamerový systém, apod.)
 • Dokumentování technicko-organizačních opatření
 • Posouzení rizik
 • Informační povinnost
 • Oznamovací povinnost

Přidaná hodnota pro zákazníka:

 • Navržení souboru opatření k zajištění ochrany osobních údajů v rámci příslušných právních i jiných předpisů.

Návrh opatření bude zpracován v souladu s platnými právními a jinými předpisy pro oblast ochrany osobních údajů:

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanoviska ústředních orgánů státní správy České republiky
 • A další

V případě zájmu klienta dodáme cedule pro splnění informační povinnosti na objektu.

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.