Michal Špelina

Chief Information Officer

V oboru komerční bezpečnosti od r. 1991. Začínal jako řadový bezpečnostní pracovník. Postupem času zastával celou řadu pozic od těch nejnižších až po funkce manažerské.

Dnes působí v pozici Chief Information Officer (CIO) a je zodpovědný za rozvoj technologií, monitorovací služby spojené s výjezdem, RVS, dispečink a oddělení ICT.