Michal Špelina

Chief Information Officer

V oboru komerční bezpečnosti od r. 1991. Začínal jako řadový bezpečnostní pracovník, časem zastával i řadu manažerských pozic. V SECURITAS ČR působí již od r. 1991, aktuálně je odpovědný za rozvoj technologií, oblast IT, monitoringu, službu RVS a provoz SOC.