Bezpečnost v dopravě a logistice

2. března 2015

Na otázky týkající se problematiky bezpečnosti v dopravě a logistice odpovídal provozní ředitel SECURITAS ČR, pan Miroslav Staško.

Jak se vyvíjí problematika bezpečnosti v dopravě a logistice? Které věci jsou v současné době aktuální a představují nejčastější či největší ohrožení pro poskytovatele dopravních a logistických služeb?

Mezi současná největší bezpečnostní rizika při přepravě zboží patří tzv. fantomoví dopravci, kteří se tváří jako seriózní, ale jejich úmyslem je odebrat zboží a poté zmizet. Jedná se o účelově zakládané firmy s malou či žádnou historií a se zajímavou cenovou nabídkou pro přepravu zboží. Mezi další bezpečnostní rizika patří krádeže zboží v průběhu přepravy organizovanými skupinami (krádeže zboží, ale i celých vozidel), ale i nečestné jednání ze strany některých zaměstnanců přepravních společností, anebo přímo na straně zaměstnanců logistické firmy. Určitým rizikem v logistice je obecně lidský faktor, kdy pod zvyšujícím se tlakem na rychlost a objem zpracovaných a přepravovaných zásilek vznikají úmyslné či neúmyslné chyby.

Jaké jsou možné odpovědi na tato ohrožení, jaká jsou řešení?

Správně nastavené a bez výjimek realizované bezpečnostní a kontrolní procesy (avíza o připravovaných přepravách, detailní kontrola všech údajů směrem k dopravci, nákladu apod.) s podporou bezpečnostních technologií. Moderní technologie mohou velmi významně omezit nejen rizika lidského faktoru, ale i rizika organizovaných krádeží či podvodného jednání. Bavíme se především o sofistikovaných kamerových systémech, detekčních a monitorovacích prostředcích, popř. o dálkovém dohledu nad provozovanými vozidly.

V čem spočívá výhoda pro logistické a dopravní firmy, pokud bezpečnostní služby outsourcují specializované firmě? Má to po ně také nějaká rizika? S čím musejí počítat?

Outsourcingem bezpečnosti získá logistický subjekt úsporu vlastních nákladů a profesionální výkon služeb s případnou odpovědností za vzniklé ztráty. Logistické firmě to umožňuje soustředit se na vlastní byznys a v případě spojení s opravdovými bezpečnostními profesionály má firma zajištěn komplexní servis s efektivně řízenými bezpečnostními procesy. Rizikem je postupné předání know-how, ale i jiných interních a citlivých informací cizímu subjektu, což lze ale částečně eliminovat nastavením vhodných kontrolních a auditních mechanismů.