Bezpečnostní expert: Dva ze tří podvodů ve firmách mají na svědomí zaměstnanci. V Česku stále selhává prevence

26. září 2019

Seminář Odhalování interní kriminality, pořádaný 25. září 2019 společností SECURITAS ČR, přivítal několik desítek bezpečnostních manažerů velkých firem. Prezentace aktuálních statistik, příklady z praxe i následná diskuze s bezpečnostními experty účastníkům připomněla, že oblast řízení bezpečnostních rizik a tzv. compliance procesů je v českých firmách stále podceňovaná.

„Převládá chybný názor, že největší bezpečnostní hrozby přicházejí zvenku, a tomu společnosti přizpůsobují i svůj bezpečnostní management. Z dostupných statistik ale jasně vyplývá, že dva ze tří vyšetřovaných podvodů způsobí zaměstnanci, nebo se na nich přímo podílí,“ komentuje Michal Moroz ze společnosti SECURITAS, jeden z prezentujících na semináři. Interní kriminalitě mohou firmy čelit s pomocí dobře nastavených compliance procesů, tedy systému dodržování souladu s podnikovými pravidly či právním řádem. To slouží jako prevence nejen před samotnými trestnými činy, které jsou pro firmy vždy bolestivé, ale před neetickým jednáním obecně.

Z dalších statistik uvedených na semináři mimo jiné vyplývá, že:

  • Typickým pachatelem trestného činu v zaměstnání je muž ve věku 35-55 let, který je ve firmě 6 a více let.
  • 40 % trestných činů bylo poprvé zjištěno s pomocí tipu od nějaké osoby, až na druhém místě s 20 % se na kriminalitu přišlo díky internímu auditu. V Česku však zatím není právně zakotvená podpora tzv. whistleblowerů.

Další informace najdete v přiložené tiskové zprávě. 

Související dokumenty