Pohotový zásah našeho bezpečnostního pracovníka zachránil dezorientovanou stařenku

28. května 2019

Pohotový a včasný zásah našeho bezpečnostního pracovníka pomohl zachránit dezorientovanou střenku, která bezprizorně bloudila areálem Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dostala se na vstupní halu do pavilonu CH2, kde hledala svého dávno zesnulého manžela.

Náš bezpečnostní pracovník, p. Bronec, správně vyhodnotil závažnost situace. Reagoval promptně a pohotově - ve spolupráci s informačním centrem ÚVN a MP vypátrali adresu jejího syna, se kterým žije a v pořádku ji dopravili domů.

Za tento perfektně odvedený zásah jsme obdrželi poděkování a pochvalu od našeho zákazníka, Ústřední vojenské nemocnice.

Také my děkujeme a jsme nesmírně rádi, že máme v našich řadách takové spolehlivé pracovníky.