ŠIK – Školní Informační Kanál

2. ledna 2014

SECURITAS ČR se stala jedním z hlavních partnerů unikátního projektu vzdělávání mládeže ŠIK. Cílem tohoto projektu je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter.

Projekt ŠIK je svým rozsahem a obsahem efektivní a přitažlivý pro děti a mládež ve školách (ZŠ, SŠ), které jsou do projektu zapojeny a hravou a nekomerční formou působí jako prevence rizikového chování.

SECURITAS ČR se spolupodílela na tvorbě spotů pro rubriku „Sám sobě bodyguardem“, jejímž obsahem jsou základní témata k problematice ochrany osob a majetku.

Jde o rubriku, která dává návod, jak se v problematických situacích zachovat, čeho se vyvarovat a naopak, co je třeba vědět ke správnému zhodnocení vzniklé situace. Děti tak zjistí, jak se správně chovat v bance, co znamená pojem „vniknutí na cizí pozemek“, jak postupovat, pokud naleznou zbraň či chytí zloděje při činu, seznámí se i s pravidly sebeobrany a mnoha dalšími užitečnými tématy.

Související dokumenty