rådgivning securitas danmark

Bezpečnostní audit AEO

SECURITAS ČR zpracuje bezpečnostní audit AEO, ve kterém bude popsán a vyhodnocen stávající stav a návrh řešení k optimalizaci stavu fyzické ochrany objektu. To vše z pohledu splnění podmínek pro udělení osvědčení oprávněného hospodářského subjektu (AEO) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 648/2005.   

Obsah:

  • Popis všech relevantních objektů, chráněných aktiv a procesů
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti se subsystémy fyzické ochrany
  • Systémy technické ochrany - mechanické zábranné prostředky, kamerový systém, systém kontroly vstupu, poplachový zabezpečovací a tísňový systém a ostatní 
  • Režimová a organizační opatření - režim vjezdu, režim vstupu, klíčový režim a režim manipulace s identifikačními prostředky, režim pohybu materiálu, manipulace s bezpečnostními technologiemi a ostatní procesy
  • Fyzická ostraha - místní výkon, dálkový dohled, mobilní služby

Pro účely provedení posouzení rizik bude zpracována analýza rizik – metoda FMECA – analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch v souladu s ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch. 

Výstup analýzy rizik:

  • Doporučení pro optimalizaci ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany a instalace systému technické ochrany (s důrazem na efektivitu, včetně vyčíslení možných úspor)
  • Doporučený harmonogram implementace opatření, střednědobý výhled další racionalizace ochrany osob a majetku
  • Střednědobý výhled další racionalizace ochrany osob a majetku

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.