Podniková šetření

Žádná organizace není imunní vůči nepoctivému jednání, ať už vlastních zaměstnanců, odběratelů, dodavatelů či třetích osob. SECURITAS ČR zajistí ochranu proti vnitřnímu a vnějšímu ohrožení, která je nedílnou součástí celkového řešení firemní bezpečnosti. 

Pro organizaci je důležité mít do svých činností zahrnuté jak procesy proaktivní, směřující k předcházení nepoctivého jednání, tak reaktivní směřující k rychlému odhalení příčiny škody či mimořádné události, identifikaci pachatele a objasnění všech souvislostí.

Nabízíme:

  • Prověřování potenciálních zaměstnanců (tzv. preemployment screening)
  • Prověřování stávajících zaměstnanců (tzv. vetting)
  • Prověřování dodavatelů a odběratelů
  • Vyšetřování ztrát a škod (zejména krádeží, podvodů, zpronevěr, počítačové kriminality, zneužití osobních údajů a krádeží identity)
  • Vyšetřování dalších typů mimořádných událostí

Veškeré úkony jsou prováděny zásadně v souladu s právním řádem ČR tak, aby výsledky podnikového šetření byly dál použitelné jak v rovině pracovně právní, tak v případných jednáních s pojišťovnou, soudních řízeních apod.

Výsledný produkt:

  • Strukturovaná písemná zpráva podložená konkrétními, objektivně prokazatelnými fakty a zajištěnými důkazy =  relevantní podklad pro následné rozhodnutí příslušné autority o dalším postupu v případu
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.