Prevence závažných havárií

Společnost SECURITAS ČR je připravena zpracovat příslušnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými přípravky. 

Předmět spolupráce:

  • Zpracování Plánu fyzické ochrany k Bezpečnostní zprávě nebo Bezpečnostnímu programu
  • Zpracování seznamu všech nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně provedení příslušného zařazení látek a výpočtů v souladu se zákonnými předpisy
  • Zpracování Protokolu o nezařazení
  • Zpracování Návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.