Integrační software

Realizujeme propojení různých technologií sloužících k zajištění bezpečnosti budov a areálů. Kamerový systém, docházkový systém, čidla, požární hlásiče i jiná zařízení.

  • Z více samostatných infrastruktur vytváříme celek se snadným ovládáním a snadnou správou
  • Dokážeme jej propojit s informačními sytémy podniku
  • Vzniká ucelené řešení, jehož podoba odpovídá potřebám a možnostem organizace

Přínosy pro zákazníka:

  • Efektivní správa bezpečnostních systémů
  • Úspora nákladů na dohled nad systémy
  • Jednotná platforma ovládání všech systémů
  • Automatické provázání systému při řešení havarijních a evakuačních postupů
  • Eliminace lidského faktoru
  • Možnost vytvoření zákaznických funkcí
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.