Kontrola pracovní neschopnosti

SECURITAS ČR poskytuje podnikům a soukromým subjektům službu kontroly zaměstnanců v době prvních 21 kalendářních dnů jejich pracovní neschopnosti. 

Přínos kontrol:

  • Zvýšení pracovní morálky
  • Zkvalitnění úrovně zaměstnanců
  • Snížení nákladů na administrativu a na pokrytí neobsazených pracovních míst zaměstnanců v době pracovní neschopnosti
  • Snížení nákladů na vyplácení nemocenských dávek
  • Zvýšení spokojenosti vlastních zaměstnanců

Z každé kontroly je vypracován podrobný záznam o provedené kontrole, který je podepsán kontrolorem a kontrolovanou osobou v případě zastižení. V případě nezastižení je navíc pořízen důkazní materiál o provedené kontrole, a to formou fotodokumentace.

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.