Remote Video Solutions

Jako variantu k fyzické ostraze nabízíme Remote Video Solutions (RVS). Jedná se o vzdálený online monitoring pomocí mobilních kamerových systémů spojený s audio přenosem a reakcí zásahové jednotky.

Jak RVS funguje?

  • Střežený prostor pokryt kamerami s  pokročilou video-analýzou (detekce pohybu, překročení linie, detekce odloženého zavazadla atp.)
  • Střežený prostor ozvučen tlakovými reproduktory
  • V případě detekce obraz z kamery online vizualizován operátorovi Dispečinku SECURITAS na poplachovém monitoru
  • Operátor vyhodnotí situaci a má možnost vyzvat pachatele pomocí reproduktoru, aby prostor opustil, případně vyslat zásahovou jednotku
  • Možnost kombinace s patrolací mobilních hlídek 

Přínosy pro zákazníka:

  • Nákladově efektivnější než fyzická ostraha
  • Ostraha 24 hodin denně - okamžitá audio reakce
  • Omezení chyby lidského fakturu
  • Možnost technických úprav

RVS zahrnuje následující typy služeb:

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 724 681 697
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.