5 zásad, jak chránit firmu před únikem citlivých dat

Nechráněné mobily a slabá bezpečnostní hygiena – to jsou podle expertů hlavní rizika úniku dat v českých firmách. Jak se tedy bránit? Pojďme se společně podívat na 5 hlavních zásad, které vám pomohou uchovat vaše data v bezpečí.

Ačkoliv jsou mobilní telefony našimi nejvěrnějšími společníky z řad moderních technologií, z hlediska ochrany dat jsou také významným rizikem. Slouží totiž jako hlavní datová centrála. Zároveň se s nimi volně připojujeme třeba do nabíjecích zařízení na nádraží nebo na wi-fi sítě. Firmy by proto měly ve vlastním zájmu zajistit a následně vymáhat šifrování mobilů a také kontrolu přístupu k firemním datům.

ochrana citlivých dat

Jaké jsou tedy hlavní zásady pro bezpečnou komunikaci a zacházení s citlivými informacemi?

1. Citlivá data neposílejte e-mailem ani SMS

Cokoliv pošlete e-mailem či SMS nebo řeknete do telefonu, je v podstatě veřejné. Pokud musíte citlivá data posílat, dělejte tak výhradně s pomocí k tomu určených aplikací dostupných oběma stranám.

2. Mějte svá data šifrovaná

… A to jak na počítači, tak na externích zařízeních a v telefonu. V dnešní době to není žádná práce navíc.

3. Smažte, co už nepotřebujete

Citlivá data, která již nepotřebujete, spolehlivě likvidujte k tomu určenými nástroji. Alespoň párkrát do roka bezpečně smažte neobsazený diskový prostor – mohli jste totiž něco omylem smazat bez použití bezpečného mazání.

4. Neotvírejte, co neznáte

Neotvírejte přílohy z emailů od neznámých odesílatelů. U známých odesílatelů popřemýšlejte, zda měli důvod vám přílohu posílat. Nejste-li si jisti, ověřte si to.

5. Buďte obezřetní

Digitální stopu nezanechává jen to, co na počítači nebo telefonu nemáte vůbec.

Ochrana firem je komplexní úkol, v němž se čím dál více fyzická bezpečnost potkává s IT bezpečností. Tomu je třeba přizpůsobit i firemní procesy. Proto nepodceňujte ochranu dat.

Máte otázky? Kontaktujte nás. V SECURITAS ČR se zaměřujeme kromě fyzického či technického zabezpečení také na celkové bezpečnostní poradenství, bezpečnostní audity či nastavení tzv. compliance procesů.