Jak získat zbrojní průkaz?

Pokud jde o získání zbrojního průkazu, patří Česká republika spíš k přísnějším zemím. Pokud ale nenecháte nic náhodě a pečlivě se připravíte, nemělo by jeho získání představovat velký problém. V tomto článku najdete všechny potřebné informace k získání zbrojního průkazu.

Zbrojní průkaz je doklad, který opravňuje fyzické osoby k držení zbraně v rozsahu stanoveném skupinou daného zbrojního průkazu. Skupiny jsou rozděleny písmeny od A do F.

Jaké jsou skupiny zbrojního průkazu?

Zbrojní průkaz se liší podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 • A – sběratelské účely
 • B – sportovní účely
 • C – lovecké účely
 • D – výkon zaměstnání nebo povolání
 • E – ochrana života, zdraví nebo majetku
 • F – provádění pyrotechnického průzkumu (zvláštní podmínky pro získání)

Co je nutné udělat pro jeho získání?

Pro to, abyste mohli zažádat o zbrojní průkaz, musíte mít místo pobytu na území České republiky. Pokud vám jde o skupinu A, D nebo E, musíte být starší 21 let, pokud chcete žádat o skupinu B nebo C musíte být starší 18 let. Výjimky existují pouze pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Jako žadatel musíte prokázat způsobilost k právním úkonům, být zdravotně způsobilý a prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů. Pokud byste měli čistý trestní rejstřík díky amnestii nebo zahlazení trestu, není možné zbrojní průkaz získat.

Jak vypadá zkouška a kolik za ní zaplatíte?

Zkouška, která vede k získání zbrojního průkazu, se nazývá zkouška obecné způsobilosti. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část má celkem 30 otázek a na vyplnění máte 40 minut. Musíte v ní prokázat znalost legislativy o držení zbraní, znalosti o zbraních a střelivu a všeobecné znalosti zdravotnického minima. Praktická část zkoušky sestává ze tří částí. Musíte prokázat schopnost bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, musíte částečně rozebrat a znovu složit zbraň a poslední částí je střelba na pevný cíl. Abyste uspěli, je potřeba získat minimální počet bodů pro tu skupinu, o kterou žádáte. Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok.

V případě neúspěchu v teoretické části je možné znovu ji opakovat po třech měsících, v případě neúspěchu v praktické části je možné znovu opakovat nejdříve po 15 dnech a nejpozději do dvou měsíců.

Poplatky spojené se získáním zbrojního průkazu

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti – 400 Kč

Další poplatky jsou spojené s neúředními úkony a některé z nich se můžou lišit podle místa vyřizování. Zákonná odměna komisaři za každého účastníka činí 600 korun. Další peníze stojí střelivo a pronájem střelnice, obvykle v rozmezí 500 až 1500 Kč.

Shrnutí procesu získání zbrojního průkazu

 • podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti u příslušného útvaru Policie ČR (Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál)
 • přípravný střelecký kurz na vybrané střelnici (nepovinné)
 • zkouška odborné způsobilosti na střelnici určené Policií ČR
 • lékařské vyšetření kvůli uznání zdravotní způsobilosti (u praktického lékaře, pro skupinu zbrojního průkazu D u lékaře určeného zaměstnavatelem)
 • podání žádosti o vydání zbrojního průkazu u příslušného útvaru Policie ČR spolu s fotografií, posudkem o zdravotní způsobilosti a dokladem o odborné způsobilosti
 • převzetí vyhotoveného zbrojního průkazu u příslušného útvaru Policie ČR