Kvalita

Naším cílem je být spolehlivým a kvalitním dodavatelem v oblasti chytrých bezpečnostních řešení. Zavedením systému řízení kvality, dle ČSN EN ISO 9001 a systému managementu bezpečnosti informací, dle ČSN ISO/IEC 27001, již mnoho let zvyšujeme kvalitu, efektivitu, účinnost a kulturu námi poskytovaných služeb.

Personální a strukturální požadavky, potřebné k dosažení cílů kvality, jsou pravidelně revidovány a obnovovány tak, aby odrážely potřeby našeho portfolia služeb. Odborná úroveň našich pracovníků se neustále zlepšuje prostřednictvím vzdělávacích kurzů a školení. Důraz klademe i na co nejefektivnější komunikaci s našimi zákazníky.

Osvědčení

Národní bezpečnostní úřad

OSVĚDČENÍ podnikatele pro přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení TAJNÉ, vydané Národním bezpečnostním úřadem České republiky, podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

CERTIFIKÁT informačního systému potvrzuje ověření a způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení VYHRAZENÉ, vydaný Národním bezpečnostním úřadem České republiky, podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.                                              

ČSN EN ISO 9001
Systém managementu kvality

ČSN ISO/IEC 27001
Systém managementu bezpečnosti informací  

Členství

  • Security Club
  • Česká logistická asociace, o.s.  
  • Severská obchodní komora
  • ATBS Grémium Alarm z.s.
  • Asociace pro podporu aktivní zálohy

Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám
SECURITAS ČR je pojištěna v rámci nadnárodního pojistného programu Securitas AB a má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám formou frontingové pojistné smlouvy, vystavené XL INSURANCE COMPANY LIMITED.

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 017 111
*
*
*

* Povinné pole