kortadministration kortproduktion adgangskontrol securitas danmark

Naše hodnoty

Základní hodnoty Securitas jsou: Čestnost, Ostražitost, Užitečnost. Tyto hodnoty jsou pro všechny naše pracovníky vodítkem při budování vzájemné důvěry se zákazníky, s ostatními kolegy a s veřejností vůbec.

Čestnost

Pracovník Securitas je čestný, a proto je schopen pracovat u zákazníka samostatně (střežit prostory i majetek včetně cenností). V nárocích na čestnost svých pracovníků Securitas nikdy nevolí cestu kompromisu. Čestnost v našem pojetí znamená mimo jiné otevřenou komunikaci včetně práva vyjádřit vlastní názor a poukázat na nedostatky a navrhnout jejich nápravu.

 

Ostražitost

Profesionalita znamená vidět, slyšet, hodnotit. Pracovník Securitas je vždy pozorný a často si všímá věcí, které druzí nevnímají. Jeho ostražitost je nutná proto, aby si uvědomil možná rizika a z nich plynoucí mimořádné události, které mohou v prostorách zákazníka nastat.

 

Užitečnost

Pokud je potřeba, pracovník Securitas nabídne pomoc, a to i v případě, kdy toto není v přímém vztahu k činnosti, kterou vykonává. V rámci trvalé snahy o bezpečný a zabezpečený svět pomáhá pracovník Securitas všude tam, kde se objeví jakákoli událost vyžadující zásah. Aktivně přispívá ke zvyšování zabezpečení našich zákazníků.

 

Symbolem těchto základních hodnot Securitas jsou tři červené body v logu Securitas.

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 724 681 697
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.