Hodnoty, kterými žijeme

Čestnost, Ostražitost, Užitečnost. Tyto tři hodnoty jsou DNA naší společnosti. Jsou pro všechny pracovníky Securitas vodítkem při budování vzájemné důvěry se zákazníky, s ostatními kolegy a s veřejností vůbec. Symbolizují je tři červené body v logu Securitas.

Čestnost

Pracovník Securitas je čestný, a proto je schopen pracovat u zákazníka samostatně. V nárocích na čestnost svých pracovníků Securitas nikdy nevolí cestu kompromisu. 

Ostražitost

Profesionalita znamená vidět, slyšet, hodnotit. Pracovník Securitas je vždy pozorný a často si všímá věcí, které druzí nevnímají. Jeho ostražitost je nutná proto, aby si včas uvědomil možná rizika a dovedl adekvátně zareagovat.

Užitečnost

Pokud je potřeba, pracovník Securitas nabídne pomoc, a to i v případě, kdy toto není v přímém vztahu k činnosti, kterou vykonává. Pracovník Securitas pomáhá všude tam, kde se objeví jakákoliv událost vyžadující zásah. 

Jste takoví? Pak se k nám přidejte!