Řízení rizik

Securitas je stále vystavována různým typům rizik vycházejícím z podstaty její činnosti. Řízení rizik je strukturovaný proces s přiřazenými odpovědnostmi. Vychází z nadnárodní koncepce a strategie naší mateřské firmy. Je součástí procesu řízení jakosti a je průběžně kontrolován a řízen prostřednictvím vlastního manažera rizik, který je řízen přímo odpovědným manažerem rizik Securitas AB. Každý zaměstnanec Securitas je seznámen s postupy identifikace rizik a základními procesy pro jejich minimalizaci.

Zásady risk managementu jsou uplatňovány důsledně ve vztahu k interním i externím postupům společnosti a jsou průběžně modifikovány tak, aby zajistily odpovídající efektivitu a vyhovovaly lokálním podmínkám, prostředí a vývoji trhu.

Model vyhodnocování rizik

Prevence ztrát je řešena tzv. čtyřkrokovým modelem vyhodnocování rizik. Tento model se zaměřuje na důležité aspekty služby a především na budování dlouhodobého vztahu se zákazníky.

1. Zakázka

  • identifikace potřeb a na jejím základě nabídka služeb s odpovídající přidanou hodnotou
  • potřebné zdroje a speciální požadavky jako školení a výcvik
  • nastavení systému sledování a kontroly výkonu služby vč. jakostních kritérií

2. Rizika

  • stanovení míry zatížení rizik, která přináší zákazník, jeho pozice a náročnost klíčových procesů z pohledu řízení rizik
  • návrh pojistného krytí pro zakázku v návaznosti na míru rizik

3. Smlouva

  • přesné a jasné popsání smluvních ustanovení vč. odpovědnosti za rizika
  • spolu se zákazníkem vytvořené Směrnice pro výkon služby jasně definující povinnosti a postupy
  • dojednání Dohody o jakosti služby a kontrolních mechanismů

4. Ekonomické hledisko

  • pečlivá kalkulace s ohledem na identifikovaná rizika a výši navrhovaného pojistného plnění
  • investice
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 724 681 697
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.