Martina Němcová

Chief Sales Officer

V SECURITAS i v oboru komerční bezpečnosti od r. 2014. Pracovala na různých obchodních pozicích – Sales Support, Senior Business Development Manager a dalších. Od 1. 1. 2019 odpovědná za obchod, business development, marketing a globální program Securitas AB – Client Excellence.