Pavel Procházka

Area Manager Praha

V oboru komerční bezpečnosti od r. 2003, kdy nastoupil do SECURITAS ČR. Pracoval v různých provozních i manažerských pozicích, např. Contract Manager, Project Manager. Od 1. 1. 2019 zastává pozici Area Manager Praha.