Václav Lamr

Area Manager Morava

V oboru komerční bezpečnosti od r. 1991. Od r. 1992 v SECURITAS ČR.  Pracoval v různých výkonných a manažerských pozicích, od roku 1997–2015 v pozici ředitele divize Security Services a prokurista společnosti. V současné době zastává pozici Area Manager Morava.