Bezpečnostní audit

Nabízíme provedení bezpečnostního auditu, který bude nezávislým a objektivním zhodnocením systémů fyzické ochrany i aktuálního stavu všech jejich subsystémů a základním prostředkem pro objektivní a funkční nastavení optimálního bezpečnostního řešení.

Obsah:

 • Popis všech relevantních objektů, chráněných aktiv a procesů
 • Popis a posouzení stávajícího stavu ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany
 • Fyzická ostraha (místní výkon, dálkový dohled aj.)
 • Režimová a organizační opatření (zejména režim vstupu osob, režim vjezdu vozidel, klíčový režim aj.)
 • Systémy technické ochrany (zejména mechanické zábranné prostředky, kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, systém kontroly vstupu aj.)
 • Ochrana osobních údajů v souvislosti se subsystémy fyzické ochrany
 • Identifikace možných hrozeb
 • Analýza hrozeb a rizik z pohledu ochrany osob a majetku (viz níže)
 • Doporučení pro optimalizaci ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany a instalace technických bezpečnostních systémů (s důrazem na efektivitu, včetně vyčíslení možných úspor)
 • Doporučený harmonogram implementace opatření
 • Střednědobý výhled další racionalizace ochrany osob a majetku
 • Rešerše použitých právních předpisů a technických norem

Identifikované hrozby budou hodnoceny podle těchto veličin:

 • Pravděpodobnost
 • Následek
 • Odhalitelnost
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.