Studie proveditelnosti

SECURITAS ČR nabízí zpracování nezávislé studie proveditelnosti, která umožní odpovědným osobám zákazníka získat nezávislý pohled na plánované nastavení bezpečnosti objektu, včetně možných hrozeb a příležitostí a zároveň navrhnout řešení pro eliminaci potencionálních bezpečnostních rizik. 

Studie proveditelnosti zahrnuje:

  • Studium projektové dokumentace
  • Studium dalších podkladových materiálů k systému bezpečnosti v posuzovaném objektu
  • Fyzickou obhlídku objektu včetně prvků fyzické ochrany
  • Aplikaci analýzy silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (realizováno zpravidla analytickou metodou SWOT)
  • Vyhodnocení výsledků analýzy a sestavení doporučení
  • Návrh opatření k eliminaci bezpečnostních rizik a doporučení pro další vývoj bezpečnosti v objektu s využitím silných stránek a příležitostí organizace
Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.