Harmonogram nástupu zakázky

Pro převzetí a zahájení zakázky připravíme harmonogram převzetí zakázky mapující krok za krokem postup převzetí/zahájení poskytování našich služeb.    

Průběh zahájení zakázky předpokládáme v těchto třech fázích:

I. Přípravná fáze

 • Zahajovací schůzka, představení Contract Managera
 • Výběr zaměstnanců SECURITAS dle požadavků na kvalifikaci
 • Oslovení zaměstnanců současné bezpečnostní agentury
 • Návrh Směrnic pro výkon služby
 • Zajištění materiálního zabezpečení Zakázky
 • Vyhotovení Obchodní smlouvy a její připomínkování

II. Zaváděcí fáze

 • Školení zaměstnanců z norem pro výkon činnosti na objektu
 • Seznámení vedoucích směn a bezpečnostních pracovníků s požadavky na vedení dokumentace
 • Školení obsluhy bezpečnostních technologií
 • Praktický zácvik na jednotlivých stanovištích
 • Podpis obchodních smluv i s jejich přílohami

III. Převzetí zakázky

 • Protokolární převzetí zakázky na jednotlivých stanovištích
 • Zvýšená kontrolní činnost
 • Vyhodnocení prvního měsíce výkonu služby  

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 724 681 697
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.