Kontrola nošení OOPP

SECURITAS ČR provádí namátkové kontroly všech osob pohybujících se uvnitř areálu se zaměřením na dodržování bezpečnostních pokynů pro nošení osobních ochranných pracovních prostředků. 

O těchto kontrolách jsou prováděny záznamy a předkládány odpovědné osobě zákazníka.

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 017 111
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.